Vad är NextChapter?NextChapter är en sida till för att ge okända och kända författare en chans att publicera
sina böcker som blivit nekade av bokförlag.

Hos NextChapter kan man som författare lägga upp sitt råmaterial (obearbetade manus, dvs verk direkt
från författaren själv) och sälja dessa som e-böcker.

Är du läsare kan du få information om författare och deras böcker samt köpa e-böcker direkt på sidan.Tanken med sidan är att författare ska få en chans att nå ut till en publik även om de fått nej ifrån bokförlagen.
Vi vill vara bokindustrins motsvarighet till filmindustrins independent bolag.
Dvs vi vill göra böcker tillgängliga som dom stora bokförlagen avvisar.